PRZYRODA POWIATU STARGARDZKIEGO

Jest esencją przyrody całego Pomorza (prócz pasa nadmorskiego). Jej różnorodność stanowi o jej pięknie. Środowisko okolic Stargardu ukształtowało ostatnie (bałtyckie) zlodowacenie, które z ziem polskich objęło jedynie Pomorze.

Podziwiać więc u nas można rozległe niziny wzbogacone licznymi rzekami i jeziorami ukrytymi w pofałdowanym terenie. Na północnym – wschodzie zaś, tereny wyżynne (miejscami o górskim charakterze) pokryte lasami bukowymi, pełne jezior, których powierzchnia stanowi niemal 10% tego obszaru.

Flora Ziemi Stargardzkiej jest stosunkowo bogata. Podobno spotkać tu można ponad 1400 gatunków roślin naczyniowych (na całym Pomorzu ok. 1600, a w Polsce 2 200). Wśród szaty roślinnej bywają unikatowi i bardzo rzadcy jej przedstawiciele.

Liczna tu fauna to przedstawiciele wielu gatunków. Spośród nich z ssaków wymienić można: jelenie, sarny, borsuki, zające, lisy, dziki, kuny, wydry, bobry, a ostatnio jenoty. Lasy i wody pełne są ptactwa (zdarzają się i orły bieliki).Ponadto spotkać można również płazy, gady i liczne bezkręgowce. W rzekach, ostatnio, odbudowuje się populacja ryb. Jeziora są raczej rybne.

Przyroda Ziemi Stargardzkiej ma też i swoje „wybitności” i „smaczki”.

Część z nich została oficjalnie doceniona i objęta prawną ochroną. Wymienimy je w wielkim skrócie:

Iński Park Krajobrazowy o powierzchni blisko 18-tu tys. ha z jego: rezerwatami Kamienna Buczyna, Wyspa Sołtyski i Góra Głowacz, obszarem chronionego krajobrazu Miałka, zespołem przyrodniczo – krajobrazowym Ostrowie , 9. użytkami ekologicznymi i 15. pomnikami przyrody.

Obszar Parku obejmuje: wzgórza morenowe pokryte lasem liściastym (głównie buczyną pomorską), liczne jeziora (ok. 60-ciu) stanowiące Pojezierze Ińskie oraz bagna, torfowiska i źródliska o niemal pierwotnym charakterze. Całość zwana bywa Ińskimi Bieszczadami. Wielką atrakcją tego obszaru jest liczne tu ptactwo. Z rzadkich i pięknych ptaków wymienimy orły bieliki, orliki krzykliwe, derkacze, puchacze, kanie czarne i rude oraz czarne bociany. Obfitość wyjątkowa żurawi skutkuje zaś umieszczeniem wizerunku tych ptaków w godle Parku (liczebność gniazdujących żurawi na 1000 ha –najwyższa w Polsce). W Ińskim Parku Krajobrazowym lub w jego otulinie chcemy jeszcze zwrócić uwagę na:

 • Droga od wsi Granica do Waliszewa (kolonia Storkowo)- gmina Ińsko- nad prawdziwym urwiskiem zastaniemy widoki iście górskie.
 • Pływające wyspy na jeziorze Kamienny Most , oraz park podworski we wsi.
 • Lasy w okolicy wsi Bród i Wieleń ciągnące się do jeziora Woświn (wyjątkowo piękne)
 • Okolice wsi Błotno i Sierakowo – lasy i jeziora (plaża).
 • Poza IPK chronione są:
 • Ozy Kiczarowskie – rezerwat geologiczny pod Stargardem
 • Dęby Sądowskie – rezerwat leśny w gminie Dolice
 • Gogolewo – rezerwat florystyczny nadkrąpielowskich łąkach w gminie Marianowo
 • Żabie Uroczysko – użytek ekologiczny między Stargardem a Żarowem.
Na ukończeniu są obecnie prace przygotowawcze do objęcia ochroną ponad stuhektarowego obszaru doliny rzeki Krąpieli. Teren ten znalazł się w unijnym programie „Natura 2000”. Planowany jest tu zespół przyrodniczo – krajobrazowy. W dolinie płynie Krąpiel, pstrągowa rzeka o górskim charakterze. Wyjątkowa flora doliny, przełom Krąpieli i liczne stanowiska archeologiczne podnoszą walory tego cudnego zakątka pomiędzy Pęzinem a Strachocinem.

Są też miejsca w Ziemi Stargardzkiej, które, choć niechronione prawem, naprawdę warto zobaczyć. Kilka z nich polecimy z pełnym przekonaniem:

Dolina rzeki Iny pomiędzy Poczerninem a Sownem. Wyjątkowo „zwariowane” meandry rzeki wśród malowniczych łąk, nad doliną zwarta ściana wysokiego lasu – skraj Puszczy Goleniowskiej. W okolicy dobrze zachowany młyn wodny.

Oczka polodowcowe w okolicy Kiczarowa i Grabowa.

Wokół liczne zalesione pagóry.

Okolice wsi Lipka i Piasecznik nad pradoliną Iny. Do Lipki - aleja lipowa (pomnik przyrody). Liczne, pokryte pięknym lasem, pagóry ze strumieniami w głębokich jarach. Źródełka wybijające spod korzeni starych dębów, pozostałości młyna wodnego z wodospadem, park podworski, stadnina.

Stawy pomiędzy Dzwonowem, Krzywcem a Kępami – szczególnie o zachodzie i wschodzie słońca.

Lasy między wsiami: Kępno, Mosina i Lutkowo

Jezioro Gardzko w okolicy Mogielicy i Ziemomyśla. Wyjątkowo malownicze duże jezioro wśród lasów

Jezioro Głebokie koło Dolic, w okolicy groby megalityczne (kurhany)

Jeziora Wiechowskie i Marianowskie (plaża u stóp klasztoru cystersek)

Puszcza Goleniowska w okolicy Sowna, Strumian, Wielichówka i Cisewa

Otoczenie przyrodnicze na dawnych podzamczach w: Szadzku nad jeziorem, Krępcewie nad Iną, Krzywnicy nad Krąpielą i w Pęzinie nad Pęzinką i Krąpielą.

Parki podworskie w: Barzkowicach (przy drodze do Wiechowa najokazalsze wiązy w województwie) Koszewku, Małkocinie, Wierzchlądzie oraz w Pęzinie i Kamiennym Moście.

Jezioro Miedwie - piąte w Polsce, najzasobniejszy w wodę naturalny zbiornik Pojezierza Pomorskiego (blisko 700 mln m3), jezioro o największej średniej głębokości w województwie. Wielkie, wyjątkowe jezioro, które koniecznie trzeba zobaczyć (pozostałe szczegóły o Miedwiu w innych miejscach).

Niektóre z obszarów przyrodniczych Ziemi Stargardzkiej znajdują się na różnym etapie postępowania w ramach tworzenia Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 (patrz http://szczecin.rdos.gov.pl ) Oto te z nich, które leżą w całości lub części na terenie powiatu stargardzkiego: Obszary specjalnej ochrony ptaków wyznaczonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. (wśród 11 w województwie):

 • Jezioro Miedwie i Okolice (PLB320005)
 • Ostoja Ińska (PLB320008)
 • Specjalne obszary ochrony siedlisk Natura 2000 do Komisji Europejskiej w maju 2004 r (wśród 20 w województwie):
 • Dolina Iny koło Recza (PLH320004)
 • Dolina Krąpieli (PLH320005)
 • Dolina Płoni i Jezioro Miedwie (PLH320006)

Jest jeszcze wiele pięknych i niepowtarzalnych zakątków Ziemi Stargardzkiej, które, by nie rozwlekać opisu, pominęliśmy.

Po prostu, tu należy koniecznie przyjechać!!!

Stargardzka Organizacja Turystyczna

Rynek Staromiejski 4

73-110 Stargard

tel. 91 578 54 66

kontakt@sot.stargard.pl