ZABYTKI

W 2010 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wpisał na listę pomników historii stargardzką kolegiatę NMP i zespół fortyfikacji miejskich. Do tego czasu tylko 37 obiektów w Polsce uzyskało ten tytuł.

W Stargardzie - mieście gotyku znajdują się:

 • NAJCENNIEJSZY zabytek na Pomorzu Zachodnim i Środkowym - Kolegiata NMP. Kościół ten stanowił wzór naśladowany w kilkunastu budowlach kilku krajów. Jest to NAJPIĘKNIEJSZY kościół ceglany w Polsce.
 • Jedna z NAJWYŻSZYCH wież w północnej Polsce na kościele św. Jana.
 • NAJWIĘKSZY średniowieczny ratusz w tej części Polski.
 • NAJCIEKAWSZE architektonicznie i należące do NAJOKAZALSZYCH w Polsce baszty, które z bramami, fragmentami murów i obwałowań tworzą NAJLEPIEJ zachowany system fortyfikacji w tym rejonie (pierwsza dziesiątka w Polsce). Opasuje on teren dwukrotnie większy niż starówka w Poznaniu.
 • JEDYNA w Polsce i UNIKALNA w Europie brama rozpostarta nad korytem rzeki - Brama Młyńska.
 • NAJWIĘKSZY w Polsce krzyż pokutny (kto wie, może nie tylko w Polsce) z 1542 roku o wys. 3,77 m wykuty z jednego bloku wapienia gotlandzkiego, waży 3 tony.
Te i inne obiekty można zobaczyć przechodząc stargardzki szlak staromiejski pn. „Stargard -Klejnot Pomorza”.

Stargard z góry można obejrzeć z otwartego w sezonie tarasu widokowego na wieży kolegiaty Mariackiej (wejście interesujące a i widok przepyszny). Poniedziałek-sobota w godz. 10-16.

Inne interesujące obiekty leżące poza szlakiem to:

 • „Czerwone koszary” z 1880 roku,
 • zabudowa secesyjna na ulicy Śląskiej i Limanowskiego,
 • oryginalna zabudowa z lat 20-tych XX wieku (okolice ul. Jugosłowiańskiej i placu Majdanek),
 • dawny dom bractwa kurkowego,
 • neogotycki, obecnie polsko-katolicki, kościół z XIX wieku,
 • kościół w Stargardzie-Kluczewie z XV wieku,
 • cmentarz międzynarodowy z I i II wojny światowej,
 • Obiekty przemysłowe, poprzemysłowe itp.:
 • zabudowania cukrowni w Stargardzie-Kluczewie z nowoczesnym, największym w środkowej Europie silosem na składowanie cukru (na 50 tys. ton)
 • zabudowania byłej rzeźni
 • zabudowania byłej gazowni
 • kolejowe wieże ciśnień
 • mały młyn (aktualnie hotel)
 • wielki młyn i elewator zbożowy
 • młyn w Stargardzie-Kluczewie
Z budowli nieobjętych planem, rekomendujemy: monumentalne koszary tzw. czerwone z 1881-84 r. przy ul. 11-go Listopada, budynek I LO z 1882 r. (prezentowany przez Niemcy na Światowej Wystawie w Chicago) przy ul. Staszica 1 oraz budynek Urzędu Miejskiego z 1901 r. przy ul. Czarnieckiego 17.

Jezioro Miedwie - piąte w Polsce, najzasobniejszy w wodę naturalny zbiornik Pojezierza Pomorskiego (blisko 700 mln m3), jezioro o największej średniej głębokości w województwie. Wielkie, wyjątkowe jezioro, które koniecznie trzeba zobaczyć (pozostałe szczegóły o Miedwiu w innych miejscach)

Planty Stargardzkie – blisko trzykilometrowy pas zieleni zaaranżowany wokół murów miejskich (w tym na wałach i nad Iną), w wiekach XVIII – XX. Harmonijne połączenie zieleni, rzeki i dawnych fortyfikacji swym smakiem i rozmachem porównywalne, w skali Polski, jedynie z Krakowem.

Inne atrakcje

 • jeden z najpiękniejszych w Polsce pomnik papieża Jana Pawła II,
 • kamień określający 15-ty południk długości geograficznej wschodniej,
 • obiekty sportowe (stadion lekkoatletyczny, stadion piłkarski, hala sportowa, pływalnie, korty tenisowe),
 • nieczynne lotnisko Kluczewo – bunkry lotnicze i pasy startowe (jedne z największych w byłym Układzie Warszawskim), przystosowane dla samolotów transportowych, długości 2400m.

Stargardzka Organizacja Turystyczna

Rynek Staromiejski 4

73-110 Stargard

tel. 91 578 54 66

kontakt@sot.stargard.pl