Spotkanie w sprawie stanu rozwoju turystyki w Stargardzie

Dnia 9 stycznia 2015 r. w Ratuszu Staromiejskim odbyło się spotkanie członków SOT, pracowników biura strategii miasta Urzędu Miejskiego w Stargardzie oraz przedstawicieli branży turystycznej Stargardu. Spotkanie poświęcone było diagnozie potencjału turystycznego naszego miasta oraz obecnego stanu rozwoju turystyki. Główne problemy jakie zdiagnozowali uczestnicy spotkania to tranzytowy charakter wizyt turystów, słabe zagospodarowanie turystyczne okolic Rynku Staromiejskiego oraz zbyt mała ilość miejsc noclegowych. Uczestnicy wyrazili nadzieję na poprawę sytuacji wywołaną działaniami wszystkich aktorów rynku turystycznego skupiającymi się na poprawie oferty dla turysty, przykładającymi szczególną uwagę zagospodarowaniu okolic Jeziora Miedwie i Rzeki Iny. To tam, wg gestorów turystycznych, należałoby rozpocząć rozbudowę infrastrutury turystycznej Stargardu, ponieważ to są największe, obok zabytków, atrakcje naszego regionu.

Zdjęcia: Wioletta Mordasiewicz

Stargardzka Organizacja Turystyczna

Rynek Staromiejski 4

73-110 Stargard

tel. 91 578 54 66

kontakt@sot.stargard.pl